Tính số ngày nghỉ hằng năm như thế nào?

0
Tính số ngày nghỉ hằng năm như thế nào?

Tính số ngày nghỉ hằng năm như thế nào?

Xin hỏi luật sư vấn đề này ạ. Tôi làm việc ở công ty tôi tính đến hiện tại là 5 năm 06 tháng trong môi trường bình thường. Đến giờ tôi xin nghỉ làm và công ty đang xem xét về chế độ ngày nghỉ hằng năm của tôi. Xin hỏi, trường hợp của tôi như hiện tại sẽ được tính ngày nghỉ này như thế nào ạ? Tôi xin cảm ơn.

Người gửi: Lê Châu Anh (Ninh Bình)

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến. Về câu hỏi của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp luật

– Bộ luật lao động năm 2012;

– Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

2/ Tính số ngày nghỉ hằng năm như thế nào?

Theo thông tin mà bạn cung cấp, trường hợp của bạn, một năm bạn sẽ được nghỉ hằng năm là 12 ngày. Tuy nhiên, số ngày nghỉ này có thể tăng thêm theo thâm niên làm việc của bạn. Điều 112 và khoản 2 Điều 114 Luật lao động năm 2012 quy định về vấn đề này như sau:

“Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Xem thêm:  Bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định pháp luật

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.”

Điều 7, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định chi tiết vấn đề này như sau:

“Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.”

Như vậy, số ngày nghỉ hằng năm của bạn sẽ được tính cụ thể theo quy định của pháp luật nêu trên.

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về tính số ngày nghỉ hằng năm như thế nào? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Xem thêm:  Quyền lợi của người lao động khi bị tai nạn lao động?

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *