Tờ khai, phí, lệ phí đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

0
Tờ khai, phí, lệ phí đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Hướng dẫn về tờ khai đăng ký bảo hộ sáng chế, và mức phí, lệ phí do nhà nước quy định về bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích:

1. Tờ khai

Tải về Tờ khai đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích (DOC / PDF)

2. Phí, lệ phí

Để đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích, người nộp đơn phai nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính), bao gồm các khoản sau:

+ Lệ phí nộp đơn (cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ)

– Tài liệu dạng giấy: 180.000 đồng

– Tài liệu điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn): 150.000 đồng

– Nếu Bản mô tả sáng chế có trên 5 trang, từ trang thứ sáu trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang 12.000 đồng

+ Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng

Nếu đơn có nhiều hình vẽ, thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ;

+ Lệ phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng/đối tượng

+ Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích: như lệ phí công bố đơn

+ Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích:

Thời hạn

Số tiền (nghìn đồng)

– Năm thứ 1; Năm thứ 2

300

– Năm thứ 3; Năm thứ 4

480

– Năm thứ 5; Năm thứ 6

780

– Năm thứ 7; Năm thứ 8

1.200

– Năm thứ 9; Năm thứ 10

1.800

– Năm thứ 11 – Năm thứ 13

2.520

– Năm thứ 14 – Năm thứ 16

3.300

– Năm thứ 17 – Năm thứ 20

4.200

Xem thêm:  Đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm thể hiện trên băng, đĩa âm thanh

Theo Cục sở hữu trí Tuệ

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *