Tư vấn đăng ký chất lượng hàng hóa

0
Tư vấn đăng ký chất lượng hàng hóa

Đăng ký chất lượng hàng hoá không những nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mà còn là một trong những điều kiện pháp lý cần và đủ để một sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường.

Tuỳ thuộc vào loại sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tương ứng là cơ quan quản lý nhà nước khác nhau tiếp nhận hoạt động đăng ký chất lượng của doanh nghiệp. Căn cứ các qui định của pháp luật việc đăng ký chất lượng được thực hiện ở các hình thức khác nhau:

– Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá (tiêu chuẩn cơ sở);

– Công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn;

– Đăng ký kiểm định, kiểm nghiệm, đo lường.

:

Luật sư tư vấn luật thuế: Yêu cầu tư vấn

Dịch vụ của Pháp luật trực tuyến trong lĩnh vực tư vấn đăng ký chất lượng:

Tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký chất lượng hàng hoá;

Tư vấn qui trình, thủ tục công bố chất lượng hàng hoá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường;

Soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, kiểm nghiệm sản phẩm, kiểm định đo lường;

Theo dõi tiến trình công bố chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Xem thêm:  Kinh doanh dịch vụ lưu trữ online có phải đăng ký kinh doanh không ?

Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình công bố chất lượng hàng hoá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường ;

Hướng dẫn khách hàng áp dụng tiêu chuẩn chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (ISO);

Tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn để khách hàng tham gia các giải thưởng trong nước và quốc tế về chất lượng.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:
1. Tư vấn pháp luật về thuế;
2.Tư vấn đăng ký chất lượng hàng hóa;
3. Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng;
4. Kế toán thuế cho doanh nghiệp mới thành lập;

5. Tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và thuế;
6. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên;
7. Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp;
8. Luật sư tư vấn pháp luật Tài Chính, Thuế và Ngân Hàng;

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *