Tư vấn luật thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ?

0
Tư vấn luật thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ?

Gia đình tôi có mở một cửa hàng kinh doanh tạp hóa đã được 2 năm cho tới năm 2015 tôi có nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh gia đình vậy Thông báo của cơ quan thuế về việc nộp thuế của gia đình tôi là đúng hay sai?

Mong luật sư tư vấn thắc mắc của tôi, Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Pháp luật trực tuyến.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến:Yêu cầu tư vấn

Trả lời:

Chào anh! cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình tới công ty tư vấn Pháp luật trực tuyến căn cứ những thông tin mà anh cung cấp luật sư xin tư vấn cho anh như sau.

Cơ sở pháp luật:

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Nội dung phân tích.

Thuế phải nộp với hộ kinh doanh được quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC.

“Điều 1. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương I Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:

Xem thêm:  Xuất hóa đơn không thuộc ngành nghề đăng ký kinh doanh như thế nào ?

a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

b) Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

c) Hợp tác kinh doanh với tổ chức.

d) Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

2. Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống”

Vậy đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 Triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT và TNCN.

Đối với doanh thu lớn 100 triệu đồng/năm thì doanh nghiệp sẽ phải đóng thuế theo hình thức thuế khoán quy định tại Khoản 2 điều 1 Thông tư 92 như sau:

“2) Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hoá đơn.

Xem thêm:  Vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiêp

a.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

– Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

b.2) Chi tiết danh mục ngành nghề để áp dụng tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư này.

b.3) Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Xem thêm:  Làm máy xay xát thu nhập 1 tháng chưa được 3 triệu đồng vậy phải nộp thuế không?

c) Xác định số thuế phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

– Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2 Điều này.

– Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.”

Vậy đối với trường hợp doanh thu lớn hơn 100 triệu đồng/năm thì hộ kinh doanh phải nộp hai loại thuế là Giá trị gia tăng và Thu nhập cá nhân.

Ngoài ra đối với hộ kinh doanh không phân biệt doanh thu bao nhiêu khi mở cửa kinh doanh thì đều phải đóng thuế môn bài dựa trên thu nhập 1 tháng theo quy định của nghị định 75/2002/NĐ-CP như sau.

BẬC THUẾ

THU NHẬP 1 THÁNG ( đồng)

MỨC THUẾ ( đồng)

1

Trên 1500.000

1000.000

2

Từ 1000.000 đến 1500000

750.000

3

Từ 750.000 đến 1000.000

500.000

4

Từ 500.000 đến 750.000

300.000

5

Từ 300.000 đến 500.000

100.000

6

Từ dưới 300.000

50.000

Vậy căn cứ vào những tư vấn nếu trên anh có thể xem xét doanh thu của cửa hàng kinh doanh của anh có thuộc đối tượng nộp thuế khoán của hộ kinh doanh hay không, từ đó xác định số thuế phải nộp.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà anh thắc mắc, cảm ơn anh đã tin tưởng Pháp luật trực tuyến.

Trân trọng.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế

Luật sư Hà Trần