Tư vấn về trình tự, hồ sơ và các vấn đề pháp lý khi ly hôn ?

0
Tư vấn về trình tự, hồ sơ và các vấn đề pháp lý khi ly hôn ?

Pháp luật trực tuyến tư vấn về thủ tục ly hôn và những vấn đề pháp lý phát sinh xung quanh hoạt động ly hôn trên:

Tôi có người bạn đăng ký kết hôn năm 1991, tuy nhiên khi hai vợ chồng đến ủy ban đăng ký kết hôn thì viết sai tên lót, chỉ đúng họ và tên của người vợ. Bây giờ không muốn sống với nhau nữa thì có cần phải làm thủ tục ly hôn không, hay ngay từ đầu đã sai tên người khi đăng ký thì hôn nhân mặc nhiên không được thừa nhận trước pháp luật?d

Căn cứ pháp lý:

– Luật hôn nhân gia đình 2000

-Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch.

-Luật hôn nhân gia đình 2014

-Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại điều 14, luật hôn nhân gia đình 2000 về tổ chức đăng ký kết hôn như sau:

Khi tổ chức đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên nam, nữ kết hôn. Đại diện cơ quan đăng ký kết hôn yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện cơ quan đăng ký kết hôn trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên.

Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định tại Điều 14 của Luật này đều không có giá trị pháp lý.

Bạn nói rằng giấy kết hôn không phải do vợ chồng bạn ký mà do ba mẹ chồng ký thay nhưng không biết bạn có thực hiện đúng thủ tục đăng ký kết hôn như trên không. Nếu vợ chồng bạn không thực hiện đúng thủ tục kết hôn như trên thì vợ chồng bạn chưa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, do đó hôn nhân của vợ chồng bạn không được pháp luật công nhận do đó bạn không thể thực hiện ly hôn khi chưa đăng ký kết hôn.

Còn nếu vợ chồng bạn thực hiện đúng theo thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định tại điều 13, luật hôn nhân gia đình 2000 thì muốn được ly hôn trước tiên bạn phải thực hiện thủ tục sửa đổi tên trong đăng ký kết hôn như sau:

Điều 39 nghị định 108/2005/NĐ-CP về Đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác như sau:

“ 1. Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh.

Nếu việc điều chỉnh nội dung của sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

2. Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.

3. Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh.”

Khoản 2 Điều 39 được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 06 /2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực như sau:

“2. Người có yêu cầu điều chỉnh hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy khai sinh; trường hợp nội dung điều chỉnh không liên quan đến Giấy khai sinh, thì phải xuất trình các giấy tờ khác làm căn cứ cho việc điều chỉnh.

Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.”

Như vậy, bạn cần sửa đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn thì bạn đến UBND cấp xã nơi đăng kí kết hôn trước đây để yêu cầu sửa đổi nội dung mà không cần yêu cầu cấp lại Giấy đăng kí kết hôn.

Xem thêm:  Hành vi đe doạ tinh thần có vo phạm pháp luật không ?

Sau đó, bạn thực hiện thủ tục ly hôn theo như luật hôn nhân gia đình 2014.

Chào quý công ty. Cho em hỏi vợ chồng em lấy nhau được 2 năm chưa có con, không có tài sản chung. Nay vợ chồng e quyết định thuận tình ly hôn thi làm thủ tục ly hôn như thế nào ạ?

1.Khái niệm Thuận tình ly hôn

Thuận tình ly hôn là trường hợp cả vợ và chồng cùng yêu cầu chấm dứt hôn nhân, được thể hiện bằng đơn thuận tình ly hôn của vợ chồng. Đơn xin thuận tình ly hôn là văn bản xác nhận chính thức ý chí và yêu cầu của cả hai người (theo quy định tại Điều 312 BLTTDS) ngay từ khi nộp đơn yêu cầu toà án giải quyết. Đó là cơ sở để Tòa án thụ lý theo thủ tục việc dân sự (Điều 311 BLTTDS).

Còn khi thụ lý đơn yêu cầu ly hôn của một bên đương sự, trong quá trình toà án giải quyết vụ án, thì nếu có sự thoả thuận ly hôn (đơn trình bày của bị đơn có nội dung chấp nhận ly hôn, bản tự khai thể hiện ý chí thuận tình ly hôn) cũng không làm thay đổi thủ tục giải quyết vụ án.

2. Hồ sơ Thuận tình ly hôn

– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);

– Chứng minh nhân dân của vợ và chồng (bản sao có chứng thực);

– Giấy khai sinh của các con (bản sao có chứng thực);

– Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực);

– Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn (Theo mẫu)

Nơi nộp hồ sơ: Tòa án nhân dân quận, huyện nơi thường trú của một trong hai bên.v

3. Thủ tục hòa giải Thuận tình ly hôn tại tòa án

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn được toà án giải quyết theo thủ tục giải quyết việc dân sự, trong khi đó, bản chất của việc dân sự là sự xác nhận một sự kiện pháp lý nên về nguyên tắc, không có thủ tục hòa giải và không có thủ tục phản tố. Tuy nhiên, quan hệ hôn nhân mang tính chất đặc thù riêng, vì vậy tòa án vẫn phải tiến hành hòa giải với mục đích để vợ chồng rút đơn yêu cầu ly hôn và đoàn tụ với nhau. Nếu hòa giải đoàn tụ không thành thì tòa án mới mở phiên họp ra quyết định giải quyết việc dân sự.

Quyết định công nhận Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp Toà án hoà giải không thành thì Toà án lập biên bản về việc tự nguyện ly hôn và hoà giải đoàn tụ không thành. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày lập biên bản nếu vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng không có sự thay đổi ý kiến cũng như Viện Kiểm sát không có phản đối sự thoả thuận đó, thì Toà án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn mà không phải mở phiên toà khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

– Hai bên đã tự thoả thuận được với nhau về việc phân chia hoặc không chia tài sản;

– Hai bên đã tự thoả thuận được với nhau về việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;

– Sự thỏa thuận của hai bên về tài sản và con trong từng trường hợp cụ thể này là bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con.

Quyết định công nhận đồng thuận ly hôn có hiệu lực pháp luật ngay, các bên không có quyền kháng cáo,Viện Kiểm sát không có quyền kháng nghị theo trình tự phúc thẩm.

5. Thời gian giải quyết Thuận tình ly hôn

– Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, Tòa án phải thụ lý vụ án, thông báo để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi nộp án phí, người khởi kiện nộp cho tòa biên lai nộp tiền tạm ứng án phí để Tòa thụ lý vụ án.

– Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, nếu Tòa án hòa giải không thành, xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Toà án công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận về tài sản và con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con; nếu không thoả thuận được hoặc tuy có thoả thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Toà án quyết định.

– Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hòa giải không thành, nếu hai bên đương sự không thay đổi nội dung yêu cầu Công nhận thuận tình ly hôn thì Tòa án ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Xin chào luật sư, Tôi kết hôn năm 2014, trong cuộc sống gia đình, vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đến nay tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nữa nên xin tư vấn của luật sư.Vợ chồng tôi có với nhau 1 bé trai năm nay đã được 1 tuổi, trong suốt thời gian năm 2014 và đầu năm 2015 chông tôi thất nghiệp nên ở nhà, đến giữa tháng 5 năm 2015 chồng tôi mới bắt đầu đi làm cho quán cafe và đến nay vẫn đang làm ở đó, lương của chồng tôi là 6 triệu đồng/ tháng thời gian làm việc là xen kẽ ca và không có ngày nghỉ, không kí hợp đồng, không được đóng BHXH. Còn tôi làm nhân viên QS cho 1 công ty xây dựng ở quận 1 với mức lương 6 triệu đồng/ tháng, có kí HĐ, có được đóng BHXH, thời gian làm việc được nghỉ 6 ngày/tháng,1 ngày nghỉ phép. bố mẹ tôi và bố mẹ chồng tôiđề u là nông dân và sinh sống tại Nam Định. Tôi và chồng đã đăng kí hộ khẩu tại Q6 Tp HCM. Xin hỏi luật sư, khi chúng tôi ly hôn, nếu ly hôn thuận tình thì tôi sẽ làm tư tưởng để được nuôi con, nhưng nếu chồng tôi k đồng ý thì tôi có được xử quyền nuôi con k? Khi đi hộp đơn tôi sẽ phải nộp ở đâu? Xin luật sư tư vấn, cảm ơn luật sư.

Thứ nhất: Tòa án nạp đơn

Xem thêm:  Tư vấn việc phỏng vấn người nước ngoài trước khi kết hôn ?

đơn yêu cầu tòa án công nhận thuận tình ly hôn sẽ được nộp tại tòa án nhân dân cấp quận, huyện, nơi đăng kí hộ khẩu thường trú của một trong hai người. Như vậy, vợ chồng bạn đều đăng kí hộ khẩu tại quận 6 TP Hồ Chí Minh thì bạn có thể nộp đơn yêu cầu tòa án công nhận thuận tình ly hôn tại tòa án nhân dân quận 6 TP Hồ Chí Minh.

Thứ 2: Về quyền nuôi con

theo quy định tại khoản 2,3 điều 81 luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì quyền nuôi con được xác định như sau:

“2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

đối với trường hợp của bạn con bạn đã được 01 tuổi mà không thỏa thuận được ai sẽ là người nuôi con thì tòa án sẽ giải quyết căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con.”

Tôi muốn làm thủ tục ly hôn nhưng không qua giải quyết hòa giải tại phường có được không, cháu thứ 2 đang được 5 tháng, vậy tòa có chấp nhận cho tôi ly hôn không?

Thứ nhất: về thủ tục hòa giải được quy định tại điều 52 luật hôn nhân gia đình 2014

Điều 52. Khuyến khích hòa giải ở cơ sở

Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn. Việc hòa giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Như vậy, nhà nước và xã hội khuyến khích hòa giải tại cơ sở chứ không bắt buộc phải hòa giải nên bạn có thể không thông qua hòa giải tại phường nhưng bạn sẽ phải hòa giải tại tòa án căn cứ vào điều 54 Luật hôn nhân gia đình 2014

Điều 54. Hòa giải tại tòa án

sau khi đã thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, Tòa án tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Thứ hai: Tòa có chấp nhận đơn của bạn hay không

theo quy định tại điêu 51 luật hôn nhân gia đình 2014

Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

như vậy, pháp luật chỉ cấm chồng không có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang có thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Trường hợp bạn là vợ mà muốn ly hôn thì tòa án sẽ chấp nhận đơn xin ly hôn của bạn.

Pháp luật trực tuyến cho mình được tư vấn 1 chút về luật ly hôn với ạ.Mình là người Đà Nẵng, hộ khẩu cũng ở Đà Nẵng.Chồng mình người Hà Nội, hộ khẩu cũng ở Hà Nội Tháng 11/2015, mình và chồng làm thủ tục đăng ký kết hôn tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tuy nhiên mình vẫn để hộ khẩu của mình ở Đà Nẵng, chứ không chuyển khẩu ra Hà Nội Hiện nay mình ở Đà Nẵng, vừa sinh xong được 12 ngày, và muốn làm thủ tục ly hôn.Mình xin Pháp luật trực tuyến tư vấn giúp mình, là nếu bây giờ mình muốn ly hôn, thì mình làm thủ tục ly hôn tại UBND phường, nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú ở Đà nẵng có được hay không? Hay bắt buộc phải ra UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội (nơi đăng ký kết hôn) mới làm thủ tục ly hôn được.và hiện tại mình vừa sinh xong, chưa có việc làm, không có thu nhập ổn định, thì mình muốn dành quyền nuôi con có được hay không? Và nếu chồng mình không đồng ý ly hôn, hoặc dành quyền nuôi con với mình thì sao ạ. Xin Pháp luật trực tuyến tư vấn giúp mình. Mình cảm ơn rất nhiều ạ.

Thứ nhất: Về tòa án có thẩm quyền thụ lý

Xem thêm:  Làm thế nào để xác nhận được tình trạng hôn nhân sau khi ly hôn ?

Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

3. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.

như vậy, khi có các căn cứ cho rằng cuộc sống hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được thì bạn có quyền ly hôn.

đây là đơn phương ly hôn nên tòa án sẽ mở phiên tòa giải quyết vụ án dân sự

thẩm quyền giải quyết của tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

Điều 35. Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ

“1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Toà án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này;”

như vậy, khi muốn ly hôn bạn phải gửi đơn xin ly hôn lên tòa án nơi chồng bạn cư trú. Nếu chồng bạn không có đăng ký tạm trú thì bạn gửi đơn lên tòa án nơi chồng bạn đăng ký thường trú đó là tòa án quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ 2: Về quyền nuôi con

căn cứ vào điều 81 luật hôn nhân gia đình 2014

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

vì bạn không nói rõ bạn sinh con được mấy tháng nên sẽ chia thành 2 trường hợp:

– Con dưới 36 tháng tuổi thì sẽ do bạn nuôi

– Con trên 36 tháng tuổi thì tòa án sẽ căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân gia đình

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *