Vấn đề pháp lý trong Công ty TNHH?

0
Vấn đề pháp lý trong Công ty TNHH?

2. Điều kiện để thành viên trong công ty có thể yêu cầu công ty mua lại phần mà mình đã góp vốn tại công ty? Nếu công ty không mua lại thì thành viên đó có thể chấm dứt tư cách thành viên công ty bằng hình thức nào?

2. Điều kiện để thành viên trong công ty có thể yêu cầu công ty mua lại phần mà mình đã góp vốn tại công ty? Nếu công ty không mua lại thì thành viên đó có thể chấm dứt tư cách thành viên công ty bằng hình thức nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Pháp luật trực tuyến.

Người gửi: N P H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật Doanh nghiệpcủa Pháp luật trực tuyến.

Luật sư tư vấn luật Doanh nghiệp,: Yêu cầu tư vấn

Trả lời:

(Câu hỏi đang trong quá trình biên tập câu trả lời)

Luật sư Hà Trần

Xem thêm:  Tư vấn về chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *